Anaokulu
Home

Anaokul

Anaokul

Anaokulda Eğitim Sistemimiz

Çocuklarda öğrenmenin en yoğun olarak gerçekleştiği dönem 0-6 yaş dönemidir. Bu dönem temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin süratli bir biçimde geliştiği dönemdir. Yükseliş Bilim Kampüsü’nde Anaokulu öğrencilerimizin eğitimini planlarken öncelik verdiğimiz konular; öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükselterek çocukların merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı vermektir.

Biz biliyoruzki bilgiye giden yol merak etmekten geçer. Yükseliş ailesi olarak Anaokuldaki öğrencilerimize yönelik önceliğimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Eğitim Modeli

Matematik Ön Eğitim programımızla matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

Sayma Sayıları öğrenmeyi;

  • Karşılaştırma
  • Sınıflandırma
  • Gruplama
  • Grafik çizme
  • Bağ Oluşturma

ile kademeli olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal malzemelerle çalışarak etkin öğrenim sağlayarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi deneyimlerken eğlenmeleridir.

İngilizce Eğitimi

Yükseliş Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.

4, 5 ve 6 yaş gruplarında ana dil eğitiminin yanı sıra haftada 10 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. İngilizce eğitimi “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır.

İngilizce etkinliklerinde çeşitli gramer çalışmalarının yanı sıra PYP üniteleri doğrultusunda hedeflenen tüm kavramlar; hikâyeler, drama çalışmaları, parmak oyunları, şarkı, rond ve farklı aktivitelerle öğrencilere kazandırılır.

Özel İngilizce Sınıfı

Yükseliş Anaokulunda, native – speaker anaokulu öğretmeni yönetiminde tüm gün İngilizce eğitim yapılan özel İngilizce sınıfları bulunmaktadır.

Yabancı dile karşı ilgi uyandırarak öğrencilerin iki dili aynı anda öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler İngilizceyi resimle, oyunla, dansla, dramayla, şarkılarla ve fen-doğa çalışmalarıyla öğrenirler. Ana dil etkinlikleri ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları her gün birer etkinlik saati olmak üzere anaokulu öğretmenleri tarafından yürütülür.

Branş öğretmenleri müzik, orff, drama, bale, dans, sanat, satranç ve beden eğitimi etkinliklerinde hedeflenen kavramları aynı anda her iki dilde de açıklar. Böylece İngilizce farklı konularla da işlenerek pekiştirilir.

Foto Galeri

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,