Tel: 0414 347 28 68 Seyrantepe mh. Maşuk Karaköprü / ŞANLIURFA

Anadolu Lisesi

Home

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Bilim ve teknolojinin sürekli gelişim içinde olduğu çağımızda; başarılı, deneyimli, uzman, çağdaş ve laik bir öğretim kadrosuyla geleceğin kültürlü, sosyal ve özgür düşünceli bireylerini yetiştiriyoruz.

Okulumuza katılacak olan tüm sınıf gruplarına alınacak yeni öğrencilerde yönetmelikler ve sınavlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Öğrenci alımında aşağıda belirtilen ölçütlere göre değerlendirmeler yapılır:

  • Öğrencinin 8.sınıfta girdiği sınavdaki aldığı sonuç,
  • Okulumuzda sınava girdiyse o sınavın sonucu
  • Lisede okuduğu yıllardaki ders notları,
  • Kurumumuzun öğrenciye uygulayacağı sınav sonucu,
  • Rehber öğretmen görüşmesi,
  • Yönetici görüşmesi.

Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda eğer uygunluk ortaya çıkarsa öğrenci alımı gerçekleşir.

Öğrenciler ders sınavlarının haricinde düzenli olarak deneme sınavlarına alınmaktadır. Hem ders sınavları, hem deneme sınavları sonucunda öğrencilerin sonuçlarını ve kazanımlarını değerlendiren akademik kurulumuz desteğe ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder ve öğrenciye elde edemediği kazanımları alabilmesi için ek çalışmalara başlar. TYT-YKS çalışmalarımız 11. sınıftan itibaren başlar.

Okulumuzda yabancı dil 9. ve 10.sınıflarda kur sistemi uygulanmaktadır. Kur sistemiyle beraber öğrencilerimiz, belirli dönemlerde sınavlara girerek dil seviyelerini ölçme şansını yakalamaktadırlar.

Akademik yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ilgilerine cevap verebilen, kapsamlı bir güçlendirme sistemi uygulanır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Okulumuzda öğrenci, aile ve öğretmen bir bütün olarak kabul edilerek onların eğitim ve öğretimden beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş bir sistem uygulanır. TYT-YKS çalışmalarında, laboratuvar destekli FEN dersleri ile nitelikli ve kalıcı bilgi içeren Edebiyat-Sosyal ve Yabancı Dil dersleri programa paralel olarak yürütülür ve alan öğretmenleri ile birebir yapılan etütlerle desteklenir. Çağdaş anlayışı ilke edinmiş, öğrencisini tanıyan, yönlendiren, birey kavramının farkında olan ve tüm öğrencilere birebir ilgi gösteren yönetici ve öğretmenlerimiz okulumuzun her alanda başarıya ulaşmasında en büyük etkendir.

Seçkin öğretim kadrosu ile

  • Laboratuvar destekli, nitelikli ve kalıcı bilgi içeren fen ve İngilizce dersleri,
  • Öğrenciyle kurs ve birebir çalışmalar,
  • Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için görsel ve işitsel eğitim,
  • Ders programlarıyla paralel TYT-YKS çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler

Yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak eğitim koçları ile birlikte görüşülmektedir.  Sınıf gözlemi ve saha gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal, duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda akademik süreçler, arkadaş ilişkileri, duygusal ve davranış alanlarında görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Günleri

Her yıl Yükseliş Koleji Anadolu Lisesi Kariyer Günleri çerçevesinde düzenlenen Kariyer Günlerinde öğrencilerimizin Kariyer Gelişimini desteklemek için rehberlik birimimiz ile birlikte Kariyer Öyküleri ve Meslek Tanıtım günleri düzenlenmektedir. Kariyer Öyküleri Konferansı’nda öğrencilerimizin rol model konumundaki kişilerin deneyimlerinden yararlanmaları sağlanır.

Seminerler ve Sınıf İçi Çalışmalar

Yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler

Yıl içerisinde tüm velilerle rehberlik ve eğitim koçlarımız birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte,  ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veli Bültenleri

Gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici e- bültenler hazırlanarak velilere belirli aralıklarla gönderilmektedir.

Seminer ve Konferanslar

Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne yansıyan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, okul misyonu ve vizyonu doğrultusunda önleyicilik, destekleyicilik, süreç odaklılık ve gelişimsel rehberlik çerçevesinde hizmet verir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile öğrencilerimizin;

o    Sınırlarının farkında,

o    Yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,

o    Kendisi ve diğer insanlarla barışık,

o    Sosyal yaşamda ayakları üzerinde durabilen,

o    Sorun çözme becerileriyle donatılmış,

o    Duygu ve düşüncelerini yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen,

o    İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,

o    Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve profesyonel bir yardımın verilmesi hedeflenir.

Bu hedefler doğrultusunda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin akademik ve kişilik gelişimleri sürekli izlenir. Sosyal becerileri geliştirici bireysel düzeyde ve sınıf düzeyinde çalışmalar uygulanır. Öğrencilerimizin gereksinim duydukları konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapılır. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için hedeflerini belirleme konusunda onlara destek verilerek öğrencilerimize bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

2021 YKS TÜRKİYE SIRALAMALARINA GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ

2021 YKS ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,