Tel: 0414 347 28 68 Seyrantepe mh. Maşuk Karaköprü / ŞANLIURFA

Anaokulu

Home

Anaokul

Anaokul

Anaokulda Eğitim Sistemimiz

Çocuklarda öğrenmenin en yoğun olarak gerçekleştiği dönem 0-6 yaş dönemidir. Bu dönem temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin süratli bir biçimde geliştiği dönemdir. Yükseliş Bilim Kampüsü’nde Anaokulu öğrencilerimizin eğitimini planlarken öncelik verdiğimiz konular; öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükselterek çocukların merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı vermektir.

Biz biliyoruzki bilgiye giden yol merak etmekten geçer. Yükseliş ailesi olarak Anaokuldaki öğrencilerimize yönelik önceliğimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Eğitim Modeli

Matematik Ön Eğitim programımızla matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

Sayma Sayıları öğrenmeyi;

  • Karşılaştırma
  • Sınıflandırma
  • Gruplama
  • Grafik çizme
  • Bağ Oluşturma

ile kademeli olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal malzemelerle çalışarak etkin öğrenim sağlayarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi deneyimlerken eğlenmeleridir.

İngilizce Eğitimi

Yükseliş Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.

4, 5 ve 6 yaş gruplarında ana dil eğitiminin yanı sıra haftada 10 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. İngilizce eğitimi “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır.

İngilizce etkinliklerinde çeşitli gramer çalışmalarının yanı sıra PYP üniteleri doğrultusunda hedeflenen tüm kavramlar; hikâyeler, drama çalışmaları, parmak oyunları, şarkı, rond ve farklı aktivitelerle öğrencilere kazandırılır.

Özel İngilizce Sınıfı

Yükseliş Anaokulunda, native – speaker anaokulu öğretmeni yönetiminde tüm gün İngilizce eğitim yapılan özel İngilizce sınıfları bulunmaktadır.

Yabancı dile karşı ilgi uyandırarak öğrencilerin iki dili aynı anda öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler İngilizceyi resimle, oyunla, dansla, dramayla, şarkılarla ve fen-doğa çalışmalarıyla öğrenirler. Ana dil etkinlikleri ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları her gün birer etkinlik saati olmak üzere anaokulu öğretmenleri tarafından yürütülür.

Branş öğretmenleri müzik, orff, drama, bale, dans, sanat, satranç ve beden eğitimi etkinliklerinde hedeflenen kavramları aynı anda her iki dilde de açıklar. Böylece İngilizce farklı konularla da işlenerek pekiştirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuzda, çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek ve onları bu anlamda en üst seviyede destekleyebilmek amacıyla yaş seviyelerine uygun olarak en az 4 ve en fazla 6 olacak şekilde gelişim raporları hazırlanır ve velilere gerekli bilgilendirmeler bireysel görüşmeler, telefon iletişimi ya da yazılı olarak yapılır. Karnelerimiz her dönemin sonunda velilerimizle paylaşılır, öğrencilerimizin kendi kendilerini değerlendirdiği portfolyo sunum günleri yapılır.

Buna ek olarak, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz tarafından öğrenme performanslarının gelişimini sağlamak amacıyla beceri eğitimi uygulanmaktadır. Eğitim programımızda öğrencilerin görsel algı alanlarındaki ve öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak hazırlanan etkinliklerle eğitim programımız zenginleştirilmektedir.

Elde edilen veriler doğrultusunda, duygu tüneli saatinde uygulanmak üzere farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri planlamakta ve öğrenciye bu doğrultuda kaynak çalışmalar ile desteklenmekte veya ev ödevleri gönderilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesi ve bunun yansımalarının akademik ve sosyal hayatında görülmesi hedeflenmektedir.

Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına adım atan yuva ve ana sınıfı öğrencilerimizin, bu başlangıçta ve devam edecek olan süreçte en uygun donanıma sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından aşağıdaki çalışmalar planlı ve sistemli olarak yürütülmektedir.

• Öğrencilerimizin kişilik ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul yaşantısına uyum süreçlerinin kolay ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılandırılan oryantasyon çalışmaları,
• Öğrencilerimizin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi, öğrenme performansı gibi temel becerilerini belirlemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tarama ve izleme çalışmaları,
• Öğrencilerimizin ilköğretime bilişsel, duygusal ve sosyal yönden hazır olabilmeleri amacıyla yapılan gözlemler ve sınıf çalışmaları,
• Bireysel olarak gerçekleştirilen tanıma ve psikolojik danışmanlık çalışmaları,

Velilerle yapılan görüşmeler.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerimizi yürütürken izlediğimiz ilkeler; gizlilik, kişilik haklarına saygı, güven, bireyin değerliliği ve iş birliğidir.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak görüşülmektedir. Sınıf içerisinde yapılan uygulama dersleri eşliğinde gözlemler ve bireysel oyun gözlemleri de yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Beceri Eğitimi
Okulumuzda, bilgi kadar beceri gelişiminin önemine inanılmaktadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programımızda öğrencilerin görsel algı alanlarındaki ve öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak hazırlanan etkinliklerle eğitim programımız zenginleştirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesi ve bunun yansımalarının akademik ve sosyal hayatında görülmesi hedeflenmektedir.

Seminerler ve Sınıf İçi Çalışmalar
Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anaokulunda; yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:
• Olumlu Sosyal Davranışlar
• Sorun Çözme Becerileri
• İletişim Becerileri ve Empati
• Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma
• Kendini Koruma ve Hayır Diyebilme

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anaokulunda, yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veli Bültenleri
Gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici bültenler hazırlanarak velilerimize belirli aralıklarla K12 platformları üzerinden gönderilmektedir.

Seminer, Canlı yayınlar ve Konferanslar
Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne yansıyan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer, konferanslar ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenlenmektedir.

Anaokulu Destek Çalışmaları

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anaokulumuzun amaçlarından biri de çocuğun duygusal gelişim sürecini takip etmektir. Bu doğrultuda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar “öğrenciyi tanıma” amaçlıdır. Elde edilen tüm veriler bu amaç doğrultusunda değerlendirilir ve gerekli durumlarda öğretmen, öğrenci ve velilerle paylaşılır. Psikolojik danışman, öğrencilerin farklı ortamlarda gelişimini takip edebilmek ve onları daha yakından tanıyabilmek amacıyla belirli aralıklarla sınıf, bahçe, etkinlik ve oyun gözlemleri yapar.

Öğrencilere kendini ve yaşıtlarını anlama konusunda bireysel destek verir. Onlarla bireysel görüşmeler yapar. İhtiyaçlar doğrultusunda gelişmiş rehberlik modelleri ve tekniklerinden yararlanarak duyguları tanıma, duyguları ifade etme, sorun çözme ve iletişim becerileri konuları ile ilgili çalışmaları yürütür.

Bu çalışmaların yürütülmesinde; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği ve rehberlik hizmetlerimizin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize açık olması önem verdiğimiz noktalardandır.

Öğrencilerimizin duyarlı tutumlar geliştirebilmeleri için çevre eğitimi ve ekolojik farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu doğrultuda çevremizde bulunan hayvanları, bitkileri, v.b olguları tanımaya, deneyimlemeye, korumaya, çevre sorunlarına ilişkin çözümler üretmeye yönelik çevre eğitimi vermekteyiz. Bu sayede öğrencilerimiz duyarlı tutumlar geliştirerek ve çevre bilinci kazanarak duygusal anlamda gelişmektedirler ve empati kurmayı öğrenmektedirler.

Foto Galeri

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,